Skaityti naujieną

Kaune startavo programos "Mokytojas-koučingo specialistas" II laida

MOKYTOJAS – KOUČINGO SPECIALISTAS” (MKS programa) -  tai praktinis 64 valandų kursas, skirtas pedagogams ir kitiems švietimo sistemos atstovams, parengtas pagal Baltijos koučingo centro vedamą, Tarptautinės koučingo specialistų federacijos (ICF) patvirtintą programą „Leader as a coach“ (ACSTH lygis).

Pagrindiniai MKS programos tikslai:

  • Padėti dalyviams įsisavinti Koučingo sampratą ir ugdyti pagrindines koučingo specialisto kompetencijas ICF nustatytu lygiu.
  • Susikoncentruoti ties  koučingo taikymu visose mokymo srityse – supažindinant dalyvius su konkrečiais koučingo įrankiais ir technikomis tiek individualiam, tiek grupiniam koučingo taikymui mokykloje ar kitoje švietimo institucijoje.

MKS programos aprašymas:

“Mokytojas – koučingo specialistas”  (MKS programa) – tai 4 modulių kursas, suteiksiantis mokytojams ir švietimo specialistams galimybę įgyti pradedančio koučingo specialisto diplomą.  Programa yra orientuota į rezultatą per intensyvų 4 mėnesių procesą, nubrėšianti aiškią jungtį tarp Koučingo sąvokos, pagrindinių koučingo specialisto kompetensijų ir Tarptautinės koučingo federacijos nustatytų standartų bei etikos kodekso įsisavinimo.
Tuo pačiu MKS programa siekia ugdyti autentiškus ir kūrybingus koučingo specialistus bei kurti ir skatinti koučingo kultūrą mokyklose ir kitose švietimo institucijose.

MKS programą sudaro 4 moduliai-praktinės sesijos (16 valandų kiekvienas), dėstomi Tartptautinės koučingo federacijos ACSTH lygiu.

MKS programos 4 modulių temos:

I modulis "Emocinis intelektas – santykio su savimi ir kitais pagrindas"

II Modulis "Koučingo samprata ir pagrindinės kompetencijos"

III Modulis "Įrankiai  individualiam ir grupiniam koučingui"

IV modulis "Standartai ir kūrybiškumas koučingo profesijoje"

Mokymo metodai:

MKS programos mokymų turinys – dinamiškas, interaktyvus, paremtas patyriminiu mokymusi per praktiką ir siekiantis išplėsti dalyvių sąmoningumą bei išugdyti kompetencijas, reikalingas koučingo specialistui, taikant individualaus ir grupinio koučingo metodus mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje.

Programos metu daugiausia dėmesio bus skiriama aktyviam dalyvių mokymuisi – derinamos paskaitos, praktinės užduotys, koučingo ir mentorystės metodai bei individualus mokymasis, siekiant sužadinti prigimtinį kiekvieno dalyvio smalsumą sužinoti, pritaikyti sau ir augti.

Patyriminis mokymasis ir praktinis taikymas – pagrindiniai MKS programos elementai. Modulių metu teorinės žinios bus paremtos praktinėmis užduotimis ir grįžtamuoju ryšiu,  o tarp modulių programos dalyviai savarankiškai praves 25 koučingo sesijas ir pildys refleksijų užrašus. Iki 4 modulio pradžios kiekvieno dalyvio bus prašoma pristatyti programos vadovui savo koučingo sesijų klientų grįžtamojo ryšio anketas bei asmeninių refleksijų užrašus  – individualaus praktinio mokymosi įrankius.  Savarankišką dalyvių mokymąsi pastiprins individualios koučingo sesijos su programos vadovu.

Diplomas:

Egzaminas raštu ir gyvai pravesta demo koučingo sesija suteiks galimybę kiekvienam dalyviui pademonstruoti įgytas žinias ir išvystytas koučingo specialisto kompetencijas pabaigus programą.


Atsiliepimai

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė atsiliepimas

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė

Ši programa man asmeniškai buvo tarsi galimybė savo gyvenimo filmą pamatyti iš visiškai kitų perspektyvų. Įvairių psichologijos dalykų mokiausi triju... [skaityti daugiau]

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas atsiliepimas

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas

Emocinis intelektas nėra nulemtas genų, tai ir pastebiu: pradedu geriau pažinti save, gebu labiau valdyti savo emocijas, jų neužgniaužiant ir neišsilieja... [skaityti daugiau]

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui

Dalyvavimas projekte „Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos mokyklose“ ir asmeniškai, ir profesiškai sustiprino mane. Supratau pagrindinę sėkmingos būt... [skaityti daugiau]

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui

Mokymų dėka išmokau dar labiau džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka, mylėti ir su šalia esančiais artimais žmonėmis palaikyti nuoširdžius, šiltus t... [skaityti daugiau]

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė atsiliepimas

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė

Mokymai paskatino labiau domėtis kas aš esu? Kitaip pradėjau žiūrėti į santykius su kitais ir į santykį pačiai su savimi. Išjudino daugelį nuostatų... [skaityti daugiau]

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja atsiliepimas

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja

Projektas „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“ į mūsų gimnazijos kasdienybę įnešė teigiamų pokyčių. Mokymuose pedagogai gavo ne tik teorinių... [skaityti daugiau]