Skaityti straipsnį

LR Seime įvyko konferencija "Emocinis intelektas švietimo sistemoje"

Straipsnio iliustracija
LR Seime įvyko Nacionalinė konferencija ugdymo įstaigų vadovams
"Emocinis intelektas švietimo sistemoje". Jos metu Lietuvos bei užsienio ekspertai
dalinosi patirtimi įgyvendinant emocinio intelekto programas ugdymo įstaigose -
lavinant pedagogų emocinį intelektą, kuriant emociškai intelektualią aplinką ir
taikant EI lavinimo programas vaikams.

PAPILDYTA: 2015/07/06
KONFERENCIJOS NUOTRAUKOS
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.393153464223698.1073741830.313224918883220&type=3

KONFERENCIJOS PRANEŠĖJŲ SKAIDRĖS:
STEVE NEALE: /uploads/adminUploads/files/Steve%20Neale%20skaidres_LT.pdf
REDA KUNICKIENĖ: /uploads/adminUploads/files/Reda%20Kunickiene.pdf
LINA VIROZEROVIENĖ: /uploads/adminUploads/files/Lina%20Virozeroviene.pdf
JURGITA KUPRIŪNIENĖ:/uploads/adminUploads/files/Jurgita%20Kupriuniene.pdf
SAULĖ BALČIŪNIENĖ: /uploads/adminUploads/files/Saule%20Balciuniene.pdf
RITA JANUŠAUSKAITĖ/ANDŽELIKA RUDAK: /uploads/adminUploads/files/Rita%20Janusauskaite%20ir%20Anzelika%20Rudak.pdf
Konferencijos metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokytojui - jo socialinių
emocinių kompetencijų ugdymui bei psichologinės sveikatos gerinimui. Buvo pristatyta
prevencinė programa, orientuota į pedagogą, padedanti  atstatyti pažeistą pedagogo
savivertę ir savigarbą, leidžianti plėtoti auklėtojų ir vaikų socialinius bei
emocinius įgūdžius, stiprinanti emocinę sveikatą,  teigiamą elgesį ir teikianti
gerovę visiems, kurie mokosi ir dirba ugdymo įstaigoje. Pilotinės ugdymo įstaigos
pasidalino savo patirtimi, kaip, įgyvendinant programą, keitėsi pedagogų savivertė
ir sąmoningumas, klimatas, vertybių puosėlėjimas, savęs ir kitų emocinis pajautimas,
kokią įtaką tai turėjo ugdymo procesui. Konferencijos partneris "Gelbėkit vaikus"
pristatė pasaulio praktiką, Lietuvoje įgyvendinamas programas vaikams, o leidykla
"Šviesa" - būsimas priemones EI lavinimui. Taip pat buvo aptarta programa aukštosioms
mokykloms, skirta būsimų pedagogų emocinio intelekto lavinimui.

Konferenciją organizavo: Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo
centras
Daugiau informacijos www.dramblys.lt; kontaktai: [email protected]; +37061626508

Dalyvavo: R.Vaiktus, D.Teišerskytė, G.Steponavičius, S.Niele,
I.Liubertienė, R.Dičpetrienė, R.Kunickienė, R.Šliažienė ir kt.

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ

I DALIS / ĮVADAS Į EMOCINĮ INTELEKTĄ / 9.00 – 10.30
1. KONFERENCIJOS ATIDARYMAS
Konferencijos moderatorė, Projekto “Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo
įstaigose” vadovė Irma Liubertienė 
LR Seimo narė Dalia Teišerskytė
2. EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMO SVARBA LIETUVOJE
LR Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rimantas Vaitkus
Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Reda Kunickienė
3. KAS YRA EMOCINIS INTELEKTAS (EI)?
Psichologas, Autorius, EI Profesorius Steve Neale (JK)

II DALIS / EI UGDYMO ĮSTAIGOJE / 10.45 – 12.15
4. LIETUVOS UGDYMO ĮSTAIGŲ SITUACIJOS APŽVALGA
LR Seimo narys Gintaras Steponavičius
Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro direktorė Agnė Liubertaitė
5. PAGRINDINIŲ EMOCINIŲ POREIKIŲ ĮTAKA UGDYMO ĮSTAIGOS KLIMATUI
Psichologas, Autorius, EI Profesorius Steve Neale (JK)
PilotInė mokykla Nr. 1 Vilniaus privati gimnazija, psichologė Jolanta Karvelienė, mokymų vadovė Rolanda Šliažienė
6. ASMENINIŲ, KOMANDOS IR BENDRŲJŲ UGDYMO ĮSTAIGOS VERTYBIŲ SVARBA
Psichologas, Autorius, EI Profesorius Steve Neale (JK)
Pilotinė mokykla Nr. 2 Vilniaus Šviesos pradinė mokykla, Direktorė Vida Rudelienė
Pilotinė mokykla Nr. 3 Šakių r. Slavikų pagrindinė mokykla, Pavaduotoja Rita Dainelienė

III DALIS / EMOCIŠKAI INTELEKTUALUS PEDAGOGAS / 13.15 – 15.00
7. SAVIVERTĖS IR PAGARBOS KITIEMS ĮTAKA BENDRAM PEDAGOGŲ EI
Psichologas, Autorius, EI Profesorius Steve Neale (JK)
Pilotinė mokykla Nr. 4 Raseinių r. Viduklės darželis, Direktorė Loreta Urbonienė
Pilotinė mokykla Nr. 5 Kauno Vyturėlio lopšelis-darželis, Pavaduotoja Kristina Gadliauskienė
Pilotinė mokykla Nr. 6 Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, Pavaduotojas Vidas
Krištaponis
8. SAVĘS IR KITO EMOCINIS PAJAUTIMAS IR PEDAGOGŲ SĄMONINGUMAS
Psichologas, Autorius, EI Profesorius Steve Neale (JK)
Pilotinė mokykla Nr. 7 Ariogalos lopšelis-darželis, Socialinė pedagogė Aušra Vasilienė
Pilotinė mokykla Nr. 8 Šakių Sintautų pagrindinė mokykla, Socialinė pedagogė, Vaikų dienos
centro vadovė Jūratė Arštikaitienė
Pilotinė mokykla Nr. 9 Daugų Vlado Mirono gimnazija, Pavaduotoja Giedrė Volungevičienė
Pilotinė mokykla Nr. 10 Utenos Žiburio pradinė mokykla, Pavaduotoja Jūratė Černiauskienė

IV DALIS / EI TAIKYMAS PRAKTIKOJE / 15.15 – 16.45
9. SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO PROGRAMOS VAIKAMS
Organizacijos “Gelbėkit vaikus” generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė
Kimoči programa darželinukams, “Oozuu” edukologė Giedrė Sujetaitė Volungevičienė
Zipio programa priešmokyklinukams ir Obuolio draugų programa pradinukams,VšĮ “Vaiko
labui” vadovė Aurelija Okunauskienė, Vilniaus privačios gimnazijos priešmokyklinės
grupės auklėtoja Rasma Lankevičiūtė ir pradinių klasių mokytoja Vilma Maminskaitė
Lions Quest programa paaugliams ir jaunimui, Socialinio ir emocinio ugdymo institutas
10. TOLIMESNĖS PROGRAMOS IR ĮRANKIAI ŠVIETIMUI
Pograma pedagogams ir lektoriams, Psichologas, Autorius, EI Profesorius Steve Neale
(JK) ir Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos vadovė Reda Kunickienė
Vadovėliai bei įrankiai pedagogams ir vaikams, Leidyklos “Šviesa” ugdymo metodikos
grupės vadovė Lina Virozerovienė
Pilotinė studija ir programa aukštosioms mokykloms, Utenos kolegija, Medicinos fakulteto Socialinės gerovės katedros lektorė Jurgita Kupriūnienė
11. VERSLO ĮMONIŲ PRAKTIKA UGDYMO ĮSTAIGOMS
Omnitel HR vadovė Saulė Balčiūnienė
Studio Moderna vadovė Rita Janušauskaitė, Regionų vadovė Andželika Rudak

/ KONFERENCIJOS UŽDARYMAS / 16.45 – 17.00

Atsiliepimai

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė atsiliepimas

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė

Ši programa man asmeniškai buvo tarsi galimybė savo gyvenimo filmą pamatyti iš visiškai kitų perspektyvų. Įvairių psichologijos dalykų mokiausi triju... [skaityti daugiau]

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas atsiliepimas

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas

Emocinis intelektas nėra nulemtas genų, tai ir pastebiu: pradedu geriau pažinti save, gebu labiau valdyti savo emocijas, jų neužgniaužiant ir neišsilieja... [skaityti daugiau]

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui

Dalyvavimas projekte „Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos mokyklose“ ir asmeniškai, ir profesiškai sustiprino mane. Supratau pagrindinę sėkmingos būt... [skaityti daugiau]

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui

Mokymų dėka išmokau dar labiau džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka, mylėti ir su šalia esančiais artimais žmonėmis palaikyti nuoširdžius, šiltus t... [skaityti daugiau]

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė atsiliepimas

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė

Mokymai paskatino labiau domėtis kas aš esu? Kitaip pradėjau žiūrėti į santykius su kitais ir į santykį pačiai su savimi. Išjudino daugelį nuostatų... [skaityti daugiau]

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja atsiliepimas

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja

Projektas „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“ į mūsų gimnazijos kasdienybę įnešė teigiamų pokyčių. Mokymuose pedagogai gavo ne tik teorinių... [skaityti daugiau]